Stowarzyszenie POLSKA GASTRONOMIA powstało całkiem niedawno. W maju 2018 grupa doświadczonych szefów kuchni oraz osób ściśle związanych z szeroko pojętą gastronomią podjęła decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia, które będzie czynnie działało na rzecz polskich kulinariów, dbając o rozwój zawodowy szefów kuchni oraz kształtowanie młodych adeptów sztuki kulinarnej.

Stowarzyszenie bazuje na bogatym doświadczeniu, ogromnej wiedzy i szerokich kompetencjach swoich członków co pozwala na założenie, że podejmowane przez Stowarzyszenie działania będą realizowane na najwyższym poziomie.

POLSKA GASTRONOMIA to przede wszystkim ludzie, którzy połączyli siły, idee oraz zapał by promować polską kuchnię, kultywować narodowe i regionalne tradycje kulinarne, jak również zadbać o edukację młodego pokolenia kucharzy i gastronomów.