1. promocja polskiej gastronomii, w tym polskich produktów i polskich producentów w Polsce i za granicą;
  2. kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych;
  3. działania promocyjne i edukacyjne dotyczące działalności rynku gastronomicznego w Polsce, w tym działalność promocyjna szefów kuchni, hoteli, restauracji, podmiotów prowadzących działalność cateringową oraz szkół gastronomicznych;
  4. prowadzenie szkoleń zawodowych dla kadry gastronomicznej oraz zarządzającej na rynku gastronomicznym;
  5. prowadzenie szkoleń zawodowych w szkołach gastronomicznych;
  6. prowadzenie szkoleń zawodowych w szkołach hotelarskich;
  7. wspieranie w rozwoju szkół gastronomicznych i hotelarskich;
  8. kształtowanie i rozwijanie wzorców racjonalnego żywienia oraz edukacja społeczeństwa w zakresie walki z otyłością;
  9. promocja polskiej gastronomii na targach w kraju i zagranicą;
  10. wspieranie, rozwój i promocja polskiej turystyki w Polsce i za granicą.